Các Chứng Nhận

Đối tác của HP Việt Nam:

 

Chứng Nhận Đại Lý Chính Thức FPT 2014

TOP 10 ĐẠI LÝ GẮN BÓ LÂU NĂM FPT TRADING - CN CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ FPT TP. HÀ NỘI

 

THƯ XÁC NHẬN ĐẠI LÝ UPS SANTAK

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC SẢN PHẨM NOTEBOOK & PROJECTOR TOSHIBA