Scanner/FAX

Refine Search

Hiển thị:
Tìm theo:
Flatbed, ADF, up to 50ppm/100ipm, USB 2.0
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
Flatbed, 2400x4800dpi, 48-bit, USB port
1,672,000đ
Ex Tax: 1,672,000đ
Flatbed, 2400dpi, 24-bit, USB Port
1,815,000đ
Ex Tax: 1,815,000đ
Fax giấy thường in film, 12 giây/trang, lưu 28 trang khi hết giấy
2,398,000đ
Ex Tax: 2,398,000đ
Fax giấy nhiệt, 15 giây/trang, lưu 28 trang khi hết giấy
2,398,000đ
Ex Tax: 2,398,000đ
Flatbed, 4800x4800dpi, 48-bit, USB port
2,475,000đ
Ex Tax: 2,475,000đ
Fax giấy thường in film, 8 giây/trang, lưu 28 trang khi hết giấy
2,563,000đ
Ex Tax: 2,563,000đ
Fax giấy nhiệt, 18 giây/trang, lưu 28 trang khi hết giấy, ghi âm 2 chiều
2,695,000đ
Ex Tax: 2,695,000đ
Flatbed, 4800dpi, 48-bit, USB Port
2,882,000đ
Ex Tax: 2,882,000đ
Fax giấy thường in laser, 15 trang/ phút, 600dpi, dùng mực KX-FAT88
4,224,000đ
Ex Tax: 4,224,000đ
Fax giấy thường in laser, 8 giây/trang, 600dpi, dùng mực KX-FA83
4,884,000đ
Ex Tax: 4,884,000đ
Flatbed, 4800dpi, 96-bit color, USB Port
5,390,000đ
Ex Tax: 5,390,000đ
Flatbed, 9600x9600dpi, 48-bit, USB port
5,918,000đ
Ex Tax: 5,918,000đ
Flatbed, 4800dpi, 96-bit color, USB Port
6,600,000đ
Ex Tax: 6,600,000đ
A4 - 48 Bit - upto 600 dpi - USB 2.0 / Khuyến nghị2000 trang/ngày
7,810,000đ
Ex Tax: 7,810,000đ