Panasonic

Hiển thị:
Tìm theo:
Fax giấy thường in film, 12 giây/trang, lưu 28 trang khi hết giấy
2,398,000đ
Ex Tax: 2,398,000đ
Fax giấy nhiệt, 15 giây/trang, lưu 28 trang khi hết giấy
2,398,000đ
Ex Tax: 2,398,000đ
Fax giấy thường in film, 8 giây/trang, lưu 28 trang khi hết giấy
2,563,000đ
Ex Tax: 2,563,000đ
Fax giấy nhiệt, 18 giây/trang, lưu 28 trang khi hết giấy, ghi âm 2 chiều
2,695,000đ
Ex Tax: 2,695,000đ
Fax giấy thường in laser, 15 trang/ phút, 600dpi, dùng mực KX-FAT88
4,224,000đ
Ex Tax: 4,224,000đ
Fax giấy thường in laser, 8 giây/trang, 600dpi, dùng mực KX-FA83
4,884,000đ
Ex Tax: 4,884,000đ