HP

Hiển thị:
Tìm theo:
A4, Duplex, up to 52ppm, 1200 x 1200dpi, 512MB, USB 2.0, network, CF281A
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
A4, up to 52ppm, 1200 x 1200dpi, 512MB, USB 2.0, network, CF281A
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
A4, up to 58ppm , 1200 x 1200dpi, 512MB, USB 2.0, network, duplex ,CF281A
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
A4, up to 58ppm, 1200 x 1200dpi, 512MB, USB 2.0, network, CF281A
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
A4, Print/Copy/Scan, Up to 20ppm,600 x 600dpi, 128MB,USB 2.0, CF283A
3,410,000đ
Ex Tax: 3,410,000đ
A4, Print/Scan/Copy/Fax, 21ppm, 600 x 600dpi, 128MB, netwwork, USB 2.0, CF283A
4,422,000đ
Ex Tax: 4,422,000đ
A4, Print/Copy/Scan/Network/Wireless, Up to 20ppm, 600 x 600dpi, 128MB, USB 2.0, CF283A
4,455,000đ
Ex Tax: 4,455,000đ
A4, up to 25ppm, 600 x 600dpi, 128MB, USB 2.0, network, CF283A
4,675,000đ
Ex Tax: 4,675,000đ
A4, up to 30ppm, 600 x 600dpi, 16MB, USB 2.0,CE505A
5,060,000đ
Ex Tax: 5,060,000đ
A4, Print/Scan/Copy/Fax, 21ppm, 1200 x 1200dpi, 128MB, wireless, USB 2.0, CF283A
5,225,000đ
Ex Tax: 5,225,000đ
A4, up to 26ppm, 600 x 600dpi, 128MB, USB 2.0, wireless, duplex ,CF283A
5,533,000đ
Ex Tax: 5,533,000đ
A4, up to 4ppm (Color), 17ppm (black) 600 x 600dpi, 8MB, USB 2.0, CE310A/11/12/13A (HP 126A)
5,973,000đ
Ex Tax: 5,973,000đ
A4, up to 38ppm, 1200 x 1200dpi, 128MB, USB 2.0,CF226A
6,446,000đ
Ex Tax: 6,446,000đ
A4, up to 40ppm, 1200 x 1200dpi, 128MB, USB 2.0,CF226A
7,436,000đ
Ex Tax: 7,436,000đ
A4, up to 4ppm (Color), 16ppm (black) 600 x 600dpi, 128MB, USB 2.0, CF350A/51/52/53A (HP 130)
7,568,000đ
Ex Tax: 7,568,000đ