Canon

Hiển thị:
Tìm theo:
A4, 7 trang đen/ phút, 4.8 trang màu/ phút, 4800 x 1200dpi, USB 2.0
1,738,000đ
Ex Tax: 1,738,000đ
A4, 18 trang/phút, 2400x600dpi, USB 2.0, dùng mực Canon 325
2,178,000đ
Ex Tax: 2,178,000đ
A4, In/Scan/Copy/Fax, 8.7ipm black, 5ipm, 4800 x 1200dpi, USB 2.0, dùng mực PG-740, CL-741
2,618,000đ
Ex Tax: 2,618,000đ
A4, 18 trang/phút, 600x600dpi, USB 2.0, dùng mực Canon 325
2,706,000đ
Ex Tax: 2,706,000đ
A4, 8.5ipm black, 5.0ipm color, 4800 x 1200dpi,USB 2.0, dùng mực GI 790BK/C/Y/M
3,069,000đ
Ex Tax: 3,069,000đ
A4, 12 trang/phút, 2400x600dpi, USB 2.0, dùng mực Canon 303
3,102,000đ
Ex Tax: 3,102,000đ
A4, In/Copy/Scan màu, 18 trang/ phút, 1200 x 600dpi, USB 2.0, dùng mực Canon 325
3,223,000đ
Ex Tax: 3,223,000đ
A4, in duplex, 15 trang đen/ phút, 10 trang màu/ phút, 9600 x 2400dpi, USB 2.0
3,663,000đ
Ex Tax: 3,663,000đ
A4, 8.8ipm black, 5.0ipm color, 4800 x 1200dpi, USB 2.0, dùng mực GI 790Bk/C/Y/M
4,235,000đ
Ex Tax: 4,235,000đ
A4, In duplex/Copy/Scan, 27 trang/ phút, 1200 x 1200dpi, USB 2.0, dùng mực Canon 337
4,268,000đ
Ex Tax: 4,268,000đ
A4, Dulpex, 27 trang/phút, 600x600dpi, USB 2.0, wifi, dùng mực Canon 337
4,895,000đ
Ex Tax: 4,895,000đ
A4, In/Copy/Scan/Fax, 23 trang/ phút, 1200 x 1200dpi, USB 2.0, dùng mực Canon 337
4,928,000đ
Ex Tax: 4,928,000đ
A4, In/Copy/Scan/Wireless, 23 trang/ phút, 1200 x 600dpi, USB 2.0, dùng mực Canon 337
5,379,000đ
Ex Tax: 5,379,000đ
A4, in 2 mặt, 21 trang/phút, 2400x600dpi, USB 2.0, dùng mực Canon 308
5,500,000đ
Ex Tax: 5,500,000đ
A4, In/Scan/Copy, 8.8ipm black, 5.0ipm color, 4800 x 1200dpi, USB 2.0, wifi, dùng mực GI 790BK/C/Y/M
5,709,000đ
Ex Tax: 5,709,000đ