Brother

Hiển thị:
Tìm theo:
A4, 20 trang/ phút, 600 x 600dpi, USB 2.0, dùng mực TN-1010
2,178,000đ
Ex Tax: 2,178,000đ
A4, 20 trang/ phút, 2400 x 600dpi, USB 2.0, wireless, dùng mực TN-1010
2,409,000đ
Ex Tax: 2,409,000đ
A4, In Duplex, 30 trang/ phút, 600 x 600dpi, USB 2.0, dùng mực TN-2385
2,805,000đ
Ex Tax: 2,805,000đ
A4, In/Scan/Copy, 20 trang/phút, 2400 x 600dpi, USB 2.0, dùng mực TN 1010
3,300,000đ
Ex Tax: 3,300,000đ
A4, In Duplex, 30 trang/ phút, 600 x 600dpi, USB 2.0, dùng mực TN-2385
3,300,000đ
Ex Tax: 3,300,000đ
A4, In Dplex, wireless, 30 trang/ phút, 600 x 600dpi, USB 2.0, dùng mực TN-2385
3,696,000đ
Ex Tax: 3,696,000đ
A4, In/Scan/Copy, 20 trang/ phút, 2400 x 600dpi, USB 2.0, wifi, RJ45, dùng mực TN 1010
3,740,000đ
Ex Tax: 3,740,000đ
A4, In/Scan/Copy, 27 trang/ phút, 1200 x 600dpi, mực BT6000Bk, BT5000C/Y/M
4,268,000đ
Ex Tax: 4,268,000đ
A4, in/Scan/Copy/Fax, 20 trang/ phút, 600 x 600dpi, USB 2.0, dùng mực TN 1010
4,598,000đ
Ex Tax: 4,598,000đ
A4, In/Scan/Copy/Fax, 20 trang/ phút, 2400 x 600dpi, USB 2.0, dùng mực TN 1010
4,752,000đ
Ex Tax: 4,752,000đ
A4, In/Scan/Copy/Fax, 20 trang/ phút, 2400 x 600dpi, USB 2.0, dùng mực TN 1010
5,324,000đ
Ex Tax: 5,324,000đ
A4, In/Scan/Copy, 27 trang/ phút, 1200 x 600dpi, mực BT6000Bk, BT5000C/Y/M
5,368,000đ
Ex Tax: 5,368,000đ
A4, in 2 mặt/Scan/Copy/Fax, 30 trang/ phút, 1200 x 1200dpi, USB 2.0, dùng mực TN 2385
5,852,000đ
Ex Tax: 5,852,000đ
A4, In/Scan/Copy, 27 trang đen/ phút, 10 trang màu/ phút ,1200 x 600dpi, mực BT6000Bk, BT5000C/Y/M
6,149,000đ
Ex Tax: 6,149,000đ
A4, in 2 mặt/Scan/Copy/Fax, 30 trang/ phút, 600 x 600dpi, USB 2.0, wireless, dùng mực TN 2385
6,468,000đ
Ex Tax: 6,468,000đ