Epson

Hiển thị:
Tìm theo:
A4, In Duplex /Scan/Copy, 16 trang/ phút, 1440 x 720dpi, USB 2.0
3,179,000đ
Ex Tax: 3,179,000đ
A4, 720x720dpi, 8.5 ảnh đen/phút, 4.5 ảnh màu/ phút,USB 2.0
3,938,000đ
Ex Tax: 3,938,000đ
A4, 5760 x 1440dpi, tốc độ in 9.0ipm trang đen, 4.5ipm trang màu, USB 2.0
4,279,000đ
Ex Tax: 4,279,000đ
A4, 347 ký tự/ giây, 360 x 360dpi, USB & LPT1, dùng ruy băng S015569
4,730,000đ
Ex Tax: 4,730,000đ
A4, in/Scan/Copy, 3ipm trang đen, 3.0ipm trang màu, 5760x1440dpi, USB 2.0
4,774,000đ
Ex Tax: 4,774,000đ
A4, In/Scan/Copy,in 9.0ipm trang đen, 4.5ipm trang màu, 5760 x 1440dpi, USB 2.0
5,269,000đ
Ex Tax: 5,269,000đ
A4, 5760 x 1440dpi, 37 trang đen/ phút, 38 trang màu/ phút, 6 mày mực rời, USB 2.0
5,324,000đ
Ex Tax: 5,324,000đ
A4, 5760x1440dpi, 37 trang đen/ phút, 38 trang màu/ phút, 6 màu mực rời, USB 2.0
5,720,000đ
Ex Tax: 5,720,000đ
A4, in 34 trang đen&màu/ phút, 5760 x 1440dpi, USB 2.0
8,305,000đ
Ex Tax: 8,305,000đ
A4, 440 ký tự/ giây, in 1 bản chính + 4 bản sao, 360 x 360dpi, USB & Parallel
10,340,000đ
Ex Tax: 10,340,000đ
A3, 5760 x 1440dpi, 15 trang đen&màu/ phút, USB 2.0, 6 hộp mực rời
10,450,000đ
Ex Tax: 10,450,000đ
A3+, in 30 trang đen/phút, 17 trang màu/ phút, 5760 x 1440dpi, USB 2.0
12,793,000đ
Ex Tax: 12,793,000đ
A3+, in 15 trang đen&màu/ phút, 5760 x 1440dpi, USB 2.0
15,598,000đ
Ex Tax: 15,598,000đ
A3, 480 ký tự/ giây, in 2 chiều, 1 bản chính + 5 bản sao
16,038,000đ
Ex Tax: 16,038,000đ
A3+, 5760x1440dpi, 13 trang đen & màu/ phút, USB 2.0, wifi, LAN, 8 hộp mực rời
21,175,000đ
Ex Tax: 21,175,000đ