SSD - Ổ Cứng

Hiển thị:
Tìm theo:
USB 3.1 - 10.0 Gbps (USB 3.1) / 5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
USB 3.1 - 10.0 Gbps (USB 3.1) / 5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
535 - 2.5" Không đế
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
SATA 3 | 2.5" | Read/ Write 500/500 MB/s | Read/ Write IOPS 84K/52K(không đế)
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
SATA 3 | 2.5" | Read/ Write 450/450 MB/s | (không đế)
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
SATA 3 | 2.5" | Read/ Write 500/500 MB/s | Read/ Write IOPS 84K/41K không đế
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
Sata 3 | 2.5" | Read up to 550MB/s - Write up to 500MB/s (không đế)
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
M.2 Sata 2280 l 512 MB DDR3 l Read/Write 560/500 MB/s | Read/Write IOPS 97K/51K
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
2.5",SATA 3, R/W : 540/520 MB/S ,IOPS : 98K/90K
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
NVMe M.2 , R/W : 3500/2100 MB/S , IOPS : 440K/360K R/W
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
2.5",SATA 3, R/W : 540/520 MB/S ,IOPS : 98K/90K
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
NVMe M.2 , R/W : 3500/2100 MB/S , IOPS : 330K/330K R/W
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
M.2 , R/W : 540/520 MB/S ,IOPS : 97K/89K
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
M.2 , R/W : 3200/1800 MB/S ,IOPS : 330K/330K
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ
2.5 ,SATA 3, R/W : 545/525 MB/S ,IOPS R/W : 100K/80K WDS100T1B0A-Blue
Liên Hệ
Ex Tax: 0đ