HDD Notebook

Hiển thị:
Tìm theo:
5400 rpm - TCN Chính hiệu - 8MB Cache
1,023,000đ
Ex Tax: 1,023,000đ
5400rpm - TCN Chính hiệu
1,122,000đ
Ex Tax: 1,122,000đ
5400rpm - TCN Chính hiệu
1,188,000đ
Ex Tax: 1,188,000đ
7200rpm - TCN Chính hiệu
1,254,000đ
Ex Tax: 1,254,000đ
5400 rpm - TCN Chính hiệu - 8MB Cache
1,287,000đ
Ex Tax: 1,287,000đ
5400 rpm - TCN Chính hiệu
1,408,000đ
Ex Tax: 1,408,000đ
5400rpm- TCN - Chính hiệu
1,441,000đ
Ex Tax: 1,441,000đ
5400rpm - TCN Chính hiệu
1,496,000đ
Ex Tax: 1,496,000đ
7200rpm - TCN Chính hiệu -16MB
1,496,000đ
Ex Tax: 1,496,000đ
5400rpm - TCN Chính hiệu - 16MB - Sata 3
1,617,000đ
Ex Tax: 1,617,000đ
7200rpm - TCN Chính hiệu - 16MB - sata 3
1,760,000đ
Ex Tax: 1,760,000đ
7200rpm - TCN Chính hiệu - 16MB - sata 3
1,870,000đ
Ex Tax: 1,870,000đ