CPU - Vi Xử Lý

Hiển thị:
Tìm theo:
2.8Ghz 2MB Cache 2 Cores/2 Threads, 22nm, 53W
902,000đ
Ex Tax: 902,000đ
3.2Ghz 3MB Cache 2 Cores/2 Threads, 22nm, 54W
1,331,000đ
Ex Tax: 1,331,000đ
3.3Ghz 3MB Cache 2 Cores/2 Threads 22nm 54W
1,364,000đ
Ex Tax: 1,364,000đ
3.5Ghz 3MB Cache 2Cores/2 Threads, 22nm, IntelHD Graphics, 53W
1,627,000đ
Ex Tax: 1,627,000đ
3.6Ghz 3MB Cache 2 Cores/4 Threads, 22nm, 54W
2,695,000đ
Ex Tax: 2,695,000đ
3.7Ghz 3MB Cache 2 Cores/4 Threads, 22nm, 54W
2,717,000đ
Ex Tax: 2,717,000đ
3.7Ghz 3MB Cache 2Cores/ 4Threads, 14nm, IntelHD Graphics 530, 51W
2,750,000đ
Ex Tax: 2,750,000đ
TCN Chính hiệu - 2.8 GHz - 6 MB Cache
4,323,000đ
Ex Tax: 4,323,000đ
2.7Ghz 6MB Cache 4Cores/ 4Threads, 14nm, IntelHD Graphics 530, 65W
4,389,000đ
Ex Tax: 4,389,000đ
3.2Ghz 6MB Cache 4 Cores/4 Threads, 22nm, 84W
4,411,000đ
Ex Tax: 4,411,000đ
TCN Chính hiệu - 8 MB Cache - 4 Cores/ 4 Threads -14nm - 80W.
4,961,000đ
Ex Tax: 4,961,000đ
3.2Ghz 6MB Cache 4Cores/ 4Threads, 14nm, IntelHD Graphics 530, 65W
5,027,000đ
Ex Tax: 5,027,000đ
3.3Ghz 6MB Cache 4 Cores/4 Threads, 22nm, 84W
5,038,000đ
Ex Tax: 5,038,000đ
3.1Ghz 8MB Cache 4 Cores/4 Threads, 22nm, 80W
5,093,000đ
Ex Tax: 5,093,000đ
3.3Ghz 6MB Cache 4Cores/ 4Threads, 14nm, IntelHD Graphics 530, 65W
5,522,000đ
Ex Tax: 5,522,000đ