HDD PC

Hiển thị:
Tìm theo:
3.5" gắn PC
80,000đ
Ex Tax: 80,000đ
7200 rpm - TCN Chính hiệu - 16MB/32MB cache
1,155,000đ
Ex Tax: 1,155,000đ
7200 rpm - TCN Chính hiệu - 16MB cache
1,177,000đ
Ex Tax: 1,177,000đ
7200 rpm - TCN Chính hiệu - 16MB cache
1,221,000đ
Ex Tax: 1,221,000đ
7200 rpm - TCN Chính hiệu - 64MB cache
1,221,000đ
Ex Tax: 1,221,000đ
7200 rpm - TCN Chính hiệu - 64MB cache
1,705,000đ
Ex Tax: 1,705,000đ
7200 rpm - TCN Chính hiệu - 64MB cache
1,716,000đ
Ex Tax: 1,716,000đ
5400 rpm - TCN Chính hiệu - 64MB cache
1,815,000đ
Ex Tax: 1,815,000đ
7200 rpm - TCN Chính hiệu - 64MB cache
1,837,000đ
Ex Tax: 1,837,000đ
7200 rpm - TCN Chính hiệu - 16MB cache
1,859,000đ
Ex Tax: 1,859,000đ
5400 rpm - TCN Chính hiệu - 64MB cache
2,376,000đ
Ex Tax: 2,376,000đ
7200 rpm - TCN Chính hiệu - 64MB cache
2,442,000đ
Ex Tax: 2,442,000đ
7200 rpm - TCN Chính hiệu - 16MB cache
2,442,000đ
Ex Tax: 2,442,000đ
7200 rpm - TCN Chính hiệu - 64MB cache
2,959,000đ
Ex Tax: 2,959,000đ
7200 rpm - TCN Chính hiệu - 64MB cache
3,135,000đ
Ex Tax: 3,135,000đ