Nguồn

Hiển thị:
Tìm theo:
24 pin - Fan 12cm
308,000đ
Ex Tax: 308,000đ
24 pin - Fan 8 cm
330,000đ
Ex Tax: 330,000đ
24 pin - Fan 8 cm
352,000đ
Ex Tax: 352,000đ
24 pin - Fan 12cm
374,000đ
Ex Tax: 374,000đ
24 pin - Fan 12 cm
396,000đ
Ex Tax: 396,000đ
Nguồn 24 pin - Fan 12 cm
440,000đ
Ex Tax: 440,000đ
24 pin - Fan 8 cm x 2
462,000đ
Ex Tax: 462,000đ
24 pin - Fan 12cm
506,000đ
Ex Tax: 506,000đ
Fan 8cm ,12V(4pin) , 20+4 pins, 3x molex , 3x sata
528,000đ
Ex Tax: 528,000đ
24 pin - Fan 12cm
539,000đ
Ex Tax: 539,000đ
Fan 12cm ,12V(4pin) , 20+4 pins, 3x molex , 3x sata
572,000đ
Ex Tax: 572,000đ
Fan 12cm, 20+4 pins, 3 xmolex, 2 xsata, Ver 2.0 ATX, 6 pins (For dual CPI)
605,000đ
Ex Tax: 605,000đ
Fan 12cm ,12V(4pin) , 20+4 pins, 3x molex , 3x sata
671,000đ
Ex Tax: 671,000đ
Fan 12cm, 1 x 12v (4+ 4 pin), 4 sata, 3 molex , PCI-e 6+2 Pin x1
704,000đ
Ex Tax: 704,000đ
Fan 12cm, 1 x 12v (4+ 4 pin)
759,000đ
Ex Tax: 759,000đ