Máy Chiếu

Refine Search

Hiển thị:
Tìm theo:
3,200 ANSI Lumens, SVGA 800 x 600 pixels , 13,000:1, VGA
9,152,000đ
Ex Tax: 9,152,000đ
3200 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768 pixels), 13,000:1, USB
9,625,000đ
Ex Tax: 9,625,000đ
3,300 ANSI Lumens, SVGA 800 x 600 pixels , 13,000:1, HDMI
10,318,000đ
Ex Tax: 10,318,000đ
2,800 ANSI Lumens, 1024 x 768, 10,000:1, HDMI, VGA
11,550,000đ
Ex Tax: 11,550,000đ
2,600 ANSI Lumens, 1024 x 768, 3000:1, HDMI, VGA
11,880,000đ
Ex Tax: 11,880,000đ
3300 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768 pixels), 13,000:1, HDMI
12,078,000đ
Ex Tax: 12,078,000đ
3,100 ANSI Lumens, 1.024 x 768, 10,000:1, HDMI, VGA
12,430,000đ
Ex Tax: 12,430,000đ
2,700 ANSI Lumens, 10248 x 768, 3300:1, HDMI, VGA, RJ45, Wireless
12,980,000đ
Ex Tax: 12,980,000đ
3,300 ANSI Lumens, 1.024 x 768, 12,000:1, HDMI, VGA
13,860,000đ
Ex Tax: 13,860,000đ
3,200 ANSI Lumens, 1024 x 768, 3000:1, HDMI, VGA
13,860,000đ
Ex Tax: 13,860,000đ
3500 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768 pixels), 13,000:1, HDMI
15,026,000đ
Ex Tax: 15,026,000đ
3,800 ANSI Lumens, 1024 x 768, 12,000:1, HDMI, VGA, USB
15,290,000đ
Ex Tax: 15,290,000đ
3,300 ANSI Lumens, 1024 x 768, 3300:1, HDMI, VGA, RJ45, WIreless
16,852,000đ
Ex Tax: 16,852,000đ
3,300 ANSI Lumens, 1024 x 768, 3300:1, VGA, HDMI, USB, RJ45
17,325,000đ
Ex Tax: 17,325,000đ
3,500 ANSI Lumens, 1024 x 768, 3000:1, VGA, HDMI
17,446,000đ
Ex Tax: 17,446,000đ