SONY

Hiển thị:
Tìm theo:
2,600 ANSI Lumens, 1024 x 768, 3000:1, HDMI, VGA
11,880,000đ
Ex Tax: 11,880,000đ
2,700 ANSI Lumens, 10248 x 768, 3300:1, HDMI, VGA, RJ45, Wireless
12,980,000đ
Ex Tax: 12,980,000đ
3,200 ANSI Lumens, 1024 x 768, 3000:1, HDMI, VGA
13,860,000đ
Ex Tax: 13,860,000đ
3,300 ANSI Lumens, 1024 x 768, 3300:1, HDMI, VGA, RJ45, WIreless
16,852,000đ
Ex Tax: 16,852,000đ
3,300 ANSI Lumens, 1024 x 768, 3300:1, VGA, HDMI, USB, RJ45
17,325,000đ
Ex Tax: 17,325,000đ
3,500 ANSI Lumens, 1024 x 768, 3000:1, VGA, HDMI
17,446,000đ
Ex Tax: 17,446,000đ
3,800 ANSI Lumens, 1024 x 768 (XGA), 3300:1, VGA, HDMI, LAN, USB, Wireless
17,798,000đ
Ex Tax: 17,798,000đ
3,800 ANSI Lumens, 1024 x 768, 3300:1, HDMI, VGA, RJ45, Wireless
18,260,000đ
Ex Tax: 18,260,000đ
3,200 ANSI Lumens, 1024 x 768, 3000:1, VGA, USB, RJ45, Wireless
18,392,000đ
Ex Tax: 18,392,000đ
3,800 ANSI Lumens, 1024 x 768, 3300:1, HDMI, VGA, RJ45, Wireless
19,228,000đ
Ex Tax: 19,228,000đ
3,800 ANSI Lumens, 1024 x 768 (XGA), 3300: 1, VGA, HDMI, LAN, USB, WIreless
20,768,000đ
Ex Tax: 20,768,000đ
4,200 ANSI Lumens, 1024 x 768 (XGA), 3300:1, HDMI, VGA, USB, LAN, WIreless
23,980,000đ
Ex Tax: 23,980,000đ
4,000 ANSI Lumens, 1920 x 1200, 2500:1, HDMI, VGA, USB, LAN, Wireless
37,048,000đ
Ex Tax: 37,048,000đ
4,000 ANSI Lumens, 1920 x 1200 (WUXGA), 2500:1, HDMI, VGA, USB, LAN, Wireless
40,612,000đ
Ex Tax: 40,612,000đ
5,000 ANSI Lumens, 1920 x 1200, 2500:1, HDMI, VGA, USB, LAN, Wireless
42,980,000đ
Ex Tax: 42,980,000đ